Giden Öğrencinin Öğrenim Hareketi

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2016 - 2017

Erasmus+ Programı Öğrenme Hareketliliği kapsamında 2016 - 2017 akademik yılında yurt dışına gidecek öğrencilerimizin yapacakları işlemler hakkında bilgi notu:

Erasmus+ Programı kapsamında öğrenci değişiminden yararlanarak eğitiminizin bir bölümünü yurtdışında geçireceksiniz. Bu Programa katılarak eğitiminizi güçlendirecek, kültürel zenginliğinizi artıracak ve mezuniyet sonrası hayatınız için çok değerli tecrübeler kazanacaksınız.
Bu bilgi notunda bundan sonra yapılması gerekenler ve sizler için önem taşıyan bilgiler yer almaktadır. Bu bilgi notunu çok dikkatli şekilde okumanızı önemle rica ediyoruz.

1. Seçim sonuçlarının hemen ardından öğrencilerin Akademik Koordinatörleri tarafından seçildikleri üniversitelere bildirilerek "nomination" (isim, bölüm, ileitşim bilgileri, öğrenim kademesi) yapılması gerekmektedir. Bu işlem öğrencilerin başvurularını yapabilmeleri için çok önemlidir.

2. Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörünüzle temasa geçerek gideceğiniz üniversitenin bilgi paketini (information package) ve kurs kataloğunu (course catalogue) detaylı şekilde inceleyiniz. Gideceğiniz üniversitenin Erasmus kabul prosedürü için gerekli belgeleri, son başvuru tarihlerini ve akademik takvimini gideceğiniz üniversitenin web sayfasından araştırınız ve öğreniniz.

3. Gideceğiniz üniversitenin başvuru formunu (application form) ve eğer isteniyorsa diğer belgeleri (konaklama, transkript, özgeçmiş, motivasyon mektubu gibi) eksiksiz ve elektronik ortamda doldurarak Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim ediniz.

Gideceğiniz üniversitenin öngördüğü tarihler içerisinde belgelerinizi göndermek sizin sorumluluğunuzdadır. Göndereceğiniz belgelerde son başvuru tarihlerine çok dikkat etmelisiniz.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından doldurulması, hazırlanması ve/veya imzalanması/mühürlenmesi gereken kısımlar 2 hafta sürebilmektedir. Dolayısıyla, en az 2 hafta önceden Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Müdürlüğümüzün öğrenci görüşme saatleri 09.30 11.30  ve   13.30 15.30 dur.
Hemen hemen tüm üniversitelerin kendi formları bulunmaktadır. Gidilecek üniversitenin başvuru formu web sayfasında bulunmuyorsa ve/veya elde edilemiyorsa Müdürlüğümüzün web sayfasında (eu.ege.edu.tr) Ege Üniversitesi başvuru formunu Student_Application_Form.doc kullanabilirsiniz.

4. Başvuru sürecinde en önemli aşamalardan birisi de gideceğiniz üniversitede kalacağınız yerin ayarlanmasıdır. Gideceğiniz üniversitenin web sitesinde genellikle “Accommodation Form“ bulunmaktadır. Bu belgenin zamanında ve eksiksiz olarak gideceğiniz üniversiteye gönderilmesi çok önemlidir. Eğer gideceğiniz kurumun web sitesinde böyle bir bilgiye ulaşamadıysanız, üniversite Erasmus yetkililerinden (karşı üniversite yetkililerinden) bu konuda yardım isteyiniz. Gideceğiniz üniversite size konaklama imkanı sağlamıyor olsa bile, gideceğiniz kentteki konaklama imkanları hakkında sizi bilgilendirecektir. Kalacağınız yeri bulma sorumluluğu size aittir.

5. Öğrenci İşlerinden alacağınız “İngilizce Transkript" belgesini Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim ediniz.

6. Gideceğiniz üniversitenin kurs kataloğunu (course catalogue) inceleyerek yurt dışında alacağınız dersleri ve bu derslerin burada almanız gereken hangi derslere karşılık geldiğini Bölüm Koordinatörünüzle birlikte belirleyerek “Learning Agreement for Studies” (Öğrenim Anlaşması)  belgesini (1 adet) hazırlayınız. Belge mutlaka elektronik ortamda hazırlanmalıdır, el yazısı ile hazırlanan belgeler kabul edilmeyecektir. Tablo A bölümü, yurt dışında alınan dersleri ve ECTS kredinlerini göstermektedir. Tablo B bölümü, yurt dışında alınan derslerin Üniversitemizde hangi derse sayıldığını ve toplamda kaç ECTS kredisine denk gelecek şekilde tanınma sağlanacağını gösteren bölümdür. Bu tabloda yurt dışında alacağınız derslerin ECTS kredileri toplamı ile bu derslerin Ege Üniversiteisndeki karşılıklarının ECTS toplamı arasında 1 dönem için en fazla 5 ECTS / 2 dönem için en fazla 10 ECTS fark kabul edilir.  

Bir öğrencinin ‘’bir dönem’’ için yurtdışında en az 24/30 ECTS kredisi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu derslere Ege Üniversitesinde karşılık gelen derslerin ECTS kredilerinin toplamı ise en az 22 ECTS olmalıdır. Belgeyi önce kendiniz imzalayınız, sonra Erasmus Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörünüze imzalatınız. Belgeniz, Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörünüz tarafından imzalandıktan sonra Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazı ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gönderilecektir. Belgede yer alan Akademik Koordinatör imzası, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından tamamlatılacak ve kontrol edilecektir. “Learning Agreement” belgesi gideceğiniz üniversiteye göndermeniz için Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından size teslim edilecektir.

7. Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına çıkmadan önce,  “Learning Agreement for Studies” belgenizin gideceğiniz  üniversite tarafından imzalı ve mühürlü olarak  onaylanmış  olması gerekmektedir. Elektronik ortamda gönderilen belgeler de kabul edilecektir. “Learning Agreement” belgesi onaylanmış olarak geri dönmeyen öğrencilerle Erasmus sözleşmesi imzalanmayacaktır.

8. Yurtdışına gitmeden önce hazırladığınız “Learning Agreement for Studies” belgesinde bulunan derslerin açılmaması veya program çakışması nedeniyle belirlenen dersleri alamamanız durumunda belgenize ek olarak “Changes Belgesi” hazırlamanız gerekmektedir. Yurtdışındaki öğreniminiz başladıktan sonra yeni bir "Learning Agreement for Studies” belgesi hazırlanmayacaktır. Bu durumda gittiğinz üniversitede akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde “Learning Agreement for Studies” belgesinin sadece çıkarılan ve eklenen dersleri gösteren sayfasının (Changes to the Original Learning Agreement) hazırlanması ve her iki üniversitenin koordinatörleri tarafından imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. 1 aydan sonra hazırlanan Changes belgeleri geçerli olmayacaktır. Changes belgenizi hazrılarken yurtdışındaki ve Türkiyedeki Erasmus koordinatörlerinizden kesinlikle onay almanız ve yasal ECTS limitlerinin altına düşmemeniz gerekmektedir. (yurt dışında 1 dönem için 24 ECTS / Ege Üniversitesinde 22 ECTS).

Changes belgsini düzenleyip karşı kurum imzalarını tamamladıktan sonra e-mail/faks yoluyla Ege Üniversitesindeki Erasmus Bölüm Koordinatörünüze iletmeniz gerekmektedir. Bölüm Koordinatörünüz tarafından onaylanan belgeniz Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazı ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.  Yurtdışında bulunduğunuz süre içerisinde bu değişikliklerin takip edilmesi ve Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gönderilmesi sizin sorumluğunuzdadır.

9. Öğrenim Hareketliliği Faliyetinden yararlanan tüm öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Online Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. 2016/2017 döneminde bu destek öğrencilere 12 dilde sunulmaktadır: Almanca, Fransızca, Hollandaca, İngilizce,İtalyanca, İspanyolca, Çekçe, Danca, Yunanca, Lehçe, Portekizce ve İsveççe. Online Dil Desteği öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavlar ve Online Dil Kursu desteğini içermektedir. Faaliyetinize başlamadan önce ve faaliyetinizi tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere Online Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav alacaksınız. Sınavlar öreğncilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyeti süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Sınav hakkında bilgi almak için Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü ile iletişime geçiniz. Sınavı almayan öğrencilerle hibe sözleşmesi imzalanmayacaktır.

Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan öğrencilere %20'den az olmamak üzere hibe kesintisi uygulanır.

Dil sınavına girdikten sonra sınav sonuçlarınıza göre yurt dışında bulunduğunuz süre boyunca Online Dil Desteği sistemi üzerinden online dil kurslarına katılacaksınız. Sınava gireceğiniz dil ile kurs alınan dil aynı olmalıdır. Zorunlu dil sınavı sonuçları C1 ve üzerinde olan öğrenciler isteklerine bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil kurslarından yararlanabilirler. Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir. Dil kursu hakkında bilgi almak için Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

10. “Öğrenci Bilgi Formu” üzerindeki açıklamaları Kodlar Tablosu doğrultusunda elektronik ortamda doldurunuz ve basılı kopyasını Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim ediniz. El yazısı ile ve eksik doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.

11. Gideceğiniz üniversiteye başvuru formunuzu gönderdikten sonra  kabul yazınızı (Acceptance Letter) beklemeniz gerekmektedir. Bu belge, başvuru formunda belirttiğiniz adrese gelecektir. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gelen belgeler ise sizlere mutlaka ulaştırılacaktır.  “Acceptance Letter” göndermesi için gideceğiniz üniversiteye zaman tanıyın, acele etmeyin. Ancak vize işlemlerinin uzun bir süreç olduğunu ve “Acceptance Letter” belgesi olmadan vize işlemlerine başlayamayacağınızı nazik bir şekilde hatırlatabilirsiniz.

12. Gideceğiniz üniversiteye başvuru formunuzu gönderdikten sonra  kabul yazınızı (Acceptance Letter) bekleme aşamasında pasaport işlemlerine başlayınız. Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmak için Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğünden yazı alınız. Ayrıca bu süreçte  gideceğiniz ülke konsolosluğu ile temasa geçiniz ve vize için gerekli belgeleri öğreniniz.

13. Yurtdışındaki üniversiteden kabul yazınız (Acceptance Letter) geldikten sonra vize işlemlerine başlayınız. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğünden başvuru yapacağınız Büyükelçilik /Konsolosluk yazılarını alınız. Vize alma sorumluluğu size aittir. Vize işlemlerinin uzun zaman aldığını göz önünde bulundurarak, işlemlere zamanında başlayınız.

14. Öğrenim Hareketliliği Faaliyetine katılan tüm öğrencilerin zorunlu olan Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Yaptırdığınız sigorta belgelerinin bir kopyasını Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir. Zorunlu olan sigortayı yaptırmayan öğrencilerimizle hibe sözleşmesi imzalanmayacaktır.

15. Halk Bankası Bornova Şubesinde kendi adınıza vadesiz EURO hesabı açtırınız. Hesap cüzdanının fotokopisini Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim ediniz. Hesap sizin adınıza olmak zorundadır ve hesap numarası bırakmayan öğrencilerin hibeleri aktarılmayacaktır.

16. Vizenizi aldıktan sonra mutlaka Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne uğrayınız ve Üniversite ile Hibe Sözleşme belgesini imzalayınız. Size hibenizin aktarılabilmesi için bu sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Yeni tarihli güncel üç adet Türkçe transkriptinizi de ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir. Sözleşme mutlaka vizenizi aldıktan sonra imzalanacaktır. Sözleşme imzalanırken, pasaportunuzda vizenizin bulunduğu sayfanın fotokopisi alınacaktır. Hibe sözleşmesi için sizden sorumlu Erasmus Uzmanından mutlaka randevu alınız.

17. Sözleşme esnasında size “ Statement”  belgesi verilecektir. Bu belge gittiğiniz üniversitede kaldığınız süreyi gösteren katılım sertifikasıdır. Statement belgesinin gittiğiniz üniversite tarafından doldurulması, imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Öğreniminizi tamamlayıp geri döndüğünüzde bu belgenin orijinalinin pasaportunuzun giriş çıkış sayfalarının fotokopisi ile birlikte Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Sizlere ödenecek toplam hibe miktarı “Statement” belgesinde yazan süreye göre hesaplanacaktır. Bu süre sözleşmede belirtilen süreden daha az ya da fazla olabilir. Bu süreye göre kalan hibe ödemesi yapılır. Gerekli görüldüğü hallerde öğrenim faaliyeti için yurtdışında kalınan süreyi tespit etmek üzere sizden başka destekleyici belgeler de istenebilir.

Öğrenim faaliyetinize başladığınız kuruma ulaştıktan sonra karşı kurumun yetkililerine "Statement" belgenizin "Arrival" kısmını imzalatarak e-mail ya da faks yoluyla (Faks numaramız:+90 232 311 43 55) Müdürlüğümüze ulaştırmanız gerekmektedir. Öğreniminiz sona erdikten sonra "Statment" belgenizin "Departure" kısmını imzalatıp aslını mutlaka beraberinizde getirmelisiniz. Belgenin üzerindeki imza tarihi ile Arrival ve Departure tarihlerinin arasındaki süre beş günü geçmemelidir. Üzerinde okunaksız yazı, düzeltme, daksil, imza ve veya mühür eksikliği gibi problemleri olan belgeler kabul edilmemektedir. Döndükten sonra Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim edeceğiniz Statement belgesi üzerinde yukarıda belirtilen gerekliliklere aykırı bir durum olması halinde sizden yeni bir belge hazırlamanız istenecektir. Bu sebeple, olası hataları düzeltebilmek adına giderken yanınızda boş Statement belgesi bulundurmanızı ya da web sitemizden indirmenizi tavsiye ederiz. 

18. Lisansüstü Öğrencilerimiz:
Ege Üniversitesinde kadrolu olan lisansüstü öğrenciler “Resmi Görevlendirme Belgesi” alacak ve bu belgenin bir kopyasını Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Tez çalışması yapmak üzere yurt dışına gidecek olan lisansüstü öğrencilerimiz yurtdışına çıkmadan önce tez konularının kabulüne ilişkin enstitü kararının bir kopyasını Müdürlüğümüze teslim etmek zorundadırlar.

Tüm lisansüstü öğrencilerimizin bağlı bulundukları enstitüyü yurtdışına çıkacaklarına ilişkin dilekçe ile bilgilendirmeleri gerektiği önemle hatırlatılır.

Doktora öğrencileri, ilgili enstitülerden alacakları Doktora Yeterliliklerini geçtiklerine dair belgenin bir kopyasını ofisimize teslim etmek mecburiyetindedirler.

Lisansüstü öğrencilerinin sözleşme imzalamadan önce, Enstitüden alacakları öğrencinin yurtdışında bulunmasına onay verilen süreyi, tez konusunu ve yapılacak çalışmanın 30 ECTSye sayılacağını gösteren Enstitü Kararının Müdürlüğümüze resmi üst yazı gönderilmesi gerekmektedir. 

19. Öğrenme Hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk ödeme, "öngörülen" faaliyet süresine göre hesaplanan toplam hibenin %80i kadardır. Bu ödeme, tahmini süreye göre yapılan bir avans ödemesidir. Süreler ve hibeler, faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada, gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler ve önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre  öngörü olarak ve azami (üst sınır) olarak belirlenir. İkinci taksit (%20) öğrenim dönemi sonunda, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç/bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş/çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Bu iki belgedeki en kısa tarih aralıkları dikkate alınır.

Her durumda, öğrenciye en fazla gerçekleştirdiği faaliyet süresi kadar hibe verilir. Öğrencini öngörülen hibelendirme süresinden daha kısa süre ile faaliyet gerçekleştirmesi halinde, kesin faaliyet süresi için hesaplanandan daha fazla ilk ödeme yapılmışsa fazla miktarın öğrenciden iadesi istenir.

Öğrencinin sözleşmesinde belirlenen azami miktar, öğrenciye verilebilecek en yüksek tutara işaret etmektedir. Faaliyet süresinin öngörülenden daha kısa sürmesi halinde, öğrenciye yapılacak toplam ödeme azami hibe miktarının altında kalır. Ancak faaliyetin öngörülenden daha uzun sürmesi durumunda, üniversitenin ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa uzatılan faaliyet süresine öğrencinin başarı durumuna göre hibe verilebilir ve ek sözleşme düzenlenebilir. 

20. Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programının ECTS kredisinin üçte ikisinden başarılı olamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması ya da yapılmış bulunan ödemenin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre içinde derslere devam etmedikleri, sınavlara girmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öreğncilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibenin %20si kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20 den daha fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar Yükseköğretim Kurumuna aittir. 

21. Ders ve sınavlara devamsızlık yapmanız durumunda bu derslerin notları transkriptinizde görünmeyecek, bu da döndüğünüz zaman büyük sorunlar yaşamanıza sebep olacağından ders devamlılıklarına büyük özen göstermeniz gerekmektedir. Derslere devam etmenize ve sınavlara katılmanıza rağmen transkriptinizde görünmeyen dersler olacaksa bunlar için mutlaka o dersi veren öğretim üyesinden imzalı bir yazı almanız gerekmektedir. Bu yazının üzerinde notunuzun mutlaka yazması veya başarı durumunun "Successful" ya da "Unsuccessful" olarak belirtilmesi gerekmektedir. 

22. Dönüş belgelerini 31.10.2017 tarihine kadar Müdürlüğümüze teslim etmeyen öğrencilerin %20lik hibe ödemesi yapılmayacaktır. 

23. Öğrencilerin, Ulusal Ajans tarafından kabul edilen mücbir sebeplerle (tarafların kontrolü dışında, taraflardan herhangi birinin yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan istisnai durum veya olay) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda öğrencinin yurt dışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin belgeli gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlamaması halinde ise bütün hibe geri alınır. Mücbir sebebe ilişkin bir durum oluşması halinde Şube Müdürlüğümüz ile acilen ve mutlaka ileitşime geçilmelidir.

Öğrenim Hareketliliğinde asgari süre lisans, yükseklisans ve doktora öğrencileri için üç tam aydır (90gün) ve faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleşmesi gerekmektedir. Öğrenci üç ay içerisinde kesinlikle Türkiye ye dönüş yapamaz ve bulunduğu ülkeden farklı ülkelere seyahat edemez. Yani öğrencilerin faaliyetlerinin geçerli sayılması için üç tam ayı (90 gün) doldurmaları zorunludur. Mücbir sebepler dışında asgari süre (90 gün) tamamlanmadan öğrencinin geri dönmesi halinde, faaliyet kesinlikle kabul edilmez ve verilen hibenin tümü geri alınır.

Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden/ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir. 

24. Hibesiz öğrenci (Free-mover) olarak dönem uzatmak istediğinizde aşağıdaki evraklar Şube Müdürülüğümüze iletilmelidir:

  • Karşı kurumdan alınacak 2. dönem kabul mektubu/onayı
  • Uzatma talebinizin onaylandığına dair Ege Üniversitesi Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı (uzatma talebine ilişkin Fakülte Yönetim Kurul Kararı 2. dönem öğrenimi başlamadan 1 ay önce Şube Müdürlüğümüze resmi üst yazı ile gönderilmiş olmalıdır.)
  • 2. dönem için Learning Agreement for Studies belgesi

25. Erasmus öğreniminizi yarıda kesmeniz halinde en kısa sürede Ege Üniversitesi Bölüm Koordinatörünüze ileteceğiniz iptal dilekçenizin Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazı ile Şube Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. 10 ay seçilen öğrencilerin 2. dönem Erasmus öğrenimini iptal etmeleri halinde Changes belgesi hazırlayarak 2. döneme ait dersleri silemeleri gerekmektedir.

26. Öğrencilik haklarınızın devam etmesi için Ege Üniversitesinde kaydınızı yenilemeniz çok önemlidir. Internet üzerinden ders seçmeden kayıt yenilemeniz gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemleri ile ilgili sorularınızı lütfen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yöneltiniz.

27.Erasmus öğrencisi olarak seçilip farklı nedenlerden dolayı yurtdışına gitmeme kararı aldıysanız mutlaka Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne bilgi veriniz ve iptal durumunda bölümünüze dilekçe vererek Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazı ile Müdürlüğümüze bildirilmesini sağlayınız.

Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için Ege Üniversitesi tarafından açıklanan feragat bildiriminde bulunulmaması halinde öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşülecektir. Feragat bildirim süresi için son tarih: 13 Haziran 2016

28. Daha önce Erasmus Programından yararlanmış öğrencilerle konuşmanız ve onların deneyimlerini öğrenmenizi önemle  tavsiye ediyoruz. Ayrıca Facebook üzerinde yer alan öğrenci gruplarımıza üye olmanız, gerekli bilgilendirme ve yönlendirme açısından faydalı olacaktır.

29. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğünün size ilan edeceği "Oryantasyon Programını" takip ediniz. Bu programa katılım zorunludur. Katılmayan öğrenciler, programda verilen bilgi ve başvuru prosedürü ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş kabul edilecektir. 

30. Erasmus sürecinde her türlü sorununuzda öncelikle Bölüm Akademik Koordinatörünüz ve sizinle ilgilenen Erasmus Uzmanı ile mutlaka temasa geçmenizi ve kararlarınızı tahminlere ve duyumlara göre değil alacağınız doğru bilgilere göre vermenizi rica ederiz.

Ege Üniversitesi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü olarak başarılı bir Erasmus dönemi geçirmenizi dileriz.