Dönen Öğrenci Staj Harketliliği
ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ (TRAINEESHIP)
ERASMUS ÖĞRENCİSİ OLARAK EĞİTİMİNİZİ TAMAMLAYIP DÖNDÜĞÜNÜZDE   YAPMANIZ GEREKENLER
 
Aşağıdaki belgeleri döndükten sonra 30 gün içinde ve en geç 30 Ekim 2016 tarihine kadar tamamlayarak Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne getiriniz:
 

1. Yurt dışında kaldığınız süreyi gösteren ve hibenizin nihai hesaplamasında kullanılacak "Statement Belgesi" (En az 60 gün içerecektir.)
2. Pasaport Fotokopisi (Türkiye giriş çıkış tarihlerini gösteren sayfa) (Statement belgesinde belirtilen tarih aralığını içerecektir.)
3. Yurt dışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren orijinal  Learning Agreement for Traineeships / After the Mobility belgesi (imzalı ve mühürlü).
4. Öğrenci nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir. Çevrimiçi AB Anketini doldurmayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Kesinti miktarı %20 ile %100 arasında, üniversitenin takdirindedir.
5. Çevrimiçi dil sınavı: Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir. OLS sınavını tamamlamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Kesinti miktarı %20 ile %100 arasında, üniversitenin takdirindedir.
6. Akademik Tanınma Belgesi. (Öğrencinin bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından Bölüm/Fakülte/Enstitü Kurul Kararı ve resmi üst yazı ile gönderilecektir.) Birim Koordinatörü tarafından hazırlanan ve Kurul Kararı ve resmi üst yazıyla Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gönderilen Akademik Tanınma belgeniz, Müdürlüğümüz aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Derslerinizin ve notlarınızın ÖİDB tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesinin ardından ÖİDB' den alacağınız son transkripti Müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir.


LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN:
:: Gerçekleştirilen staj hareketliliği zorunlu staj  (eğitim planında yer alan staj)  kapsamında ise, yurt dışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren belge ve staj raporu temel alınarak, Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörü tarafından (1 adet Türkçe, 1 adet İngilizce) Akademik Tanınma Belgesi(staj) ve Proof of Recognition Belgesi(staj)nin hazırlanıp Bölüm/Fakülte/Enstitü Kurul Kararı ve resmi üst yazı ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. (Sadece "Yurt dışında gerçekleştirilen staj" başlığı altındaki bölüm doldurulmalıdır. AKTS kısmına 10 AKTS yazılacaktır. Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazıyla Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gönderilen Akademik Tanınma belgeniz Müdürlüğümüz aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Derslerinizin ve notlarınızın ÖİDB tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesinin ardından ÖİDB'den alacağınız son transkripti Müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir.
:: Gerçekleştirilen Stajın eğitim planında  zorunlu olmadığı hallerde ise,  yurt dışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren belge ve staj raporu temel alınarak Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörü tarafından (1 adet Türkçe, 1 adet İngilizce) Akademik Tanınma Belgesi(staj) ve Proof of Recognition Belgesi(staj)nin yurt dışında yapılan staj faaliyetinin Diploma Eki nde yer alacağını gösteren kısmı da doldurulup hazırlanarak Bölüm/Fakülte/Enstitü Kurul Kararı ve resmi üst yazı ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. ("Yurt dışında gerçekleştirilen staj" ve "Additional Activities" başlıkları altındaki her iki bölüm doldurulmalıdır. AKTS kısmına 10 AKTS yazılacaktır.) Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazıyla Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gönderilen Akademik Tanınma belgeniz Müdürlüğümüz aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Derslerinizin ve notlarınızın ÖİDB tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesinin ardından ÖİDB'den alacağınız son transkripti Müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN:
:: Yurt dışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren belge ve staj raporu temel alınarak Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörü tarafından (1 adet Türkçe, 1 adet İngilizce) Akademik Tanınma Belgesi(staj) ve Proof of Recognition Belgesi(staj) nin yurt dışında yapılan staj faaliyetinin Diploma Eki nde yer alacağını gösteren kısmı da doldurulup hazırlanarak Enstitü Kurul Kararı ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. ("Yurt dışında gerçekleştirilen staj" ve "Additional Activities" başlıkları altındaki her iki bölüm doldurulmalıdır. AKTS kısmına 10 AKTS yazılacaktır.) Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazıyla Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne gönderilen Akademik Tanınma belgeniz Müdürlüğümüz aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Derslerinizin ve notlarınızın ÖİDB tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesinin ardından ÖİDB'den alacağınız son transkripti Müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir. 


ÖNEMLİ NOT: Hareketlilik dönemini tamamlayan öğrencilerin döndükten sonra teslim etmeleri gereken belgeleri 30 Ekim 2016 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrencilerin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Kesinti miktarı %20 ile %100 arasında, üniversitenin takdirindedir.