Öğrenim Hareketliliği 2016 - 2017 (2.Sayfa)

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)
Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafindan Çevirimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevirimiçi dil desteği öğrencilerin girmekle yükümlü oldugu sınavlar ve isteğe bağlı çevirimiçi dil kursu desteğini içermektedir.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, Danca, Yunanca, Lehçe, Portekizce, İsveççe, Çekçe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence ve Slovakça dillerinde öğrencilere Çevrimiçi Dil Desteği sunulmaktadır.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen degişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır.

OLS dıl sınavları 2 ay üzeri faaliyet gerçeklestirecek tüm öğrencilerin faaliyet öncesi ve sonrasında almaları zorunlu olan sınavlardır. Öğrenim hareketliliği faaliyetini gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere Çevirimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.

Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ve dil kursları öğrencilerin öğrenim görecekleri dilde olmalıdır. Mutlaka öğrencinin sözleşme öncesi dil sınavı alması zorunludur. Bu sınavı almayan öğrencilerin hibelerinde %20'den az olmamak üzere kesinti uygulanır. Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafindan görülebilir.

Öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce dil sınavına girdikten sonra çevirimiçi dil kurslarına katılırlar. Sınava girilen dil ile kurs alınan dil aynı olmalıdır. Zorunlu dil sınavı sonuçları B2 ve üzerinde olan öğrenciler, isteklerine bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir. 2-6 ay arası faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 2-6 ay arasındadır. 6 ay üzerinde (12 aya kadar) faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 6 ay ile sınırlıdır.

Yükseköğretim kurumu kendisine tahsis edilen sınav haklarını, Mobility Tool (Hareketlilik Aracı) vasıtasıyla, her dil için, o dilde faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerine tanımlar. Kurs alacak ögrencilere kurs lisanslarını ayrıca tanımlar.

Öğrencilere lisans verme işlemleri öğrencilerin e-posta adreslerinin sisteme girilmesi ile mümkün olur. Öğrenciler, e-posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınavlarını  ve kurslarını alırlar.

Engelli Öğrenciler için Ek Hibe Olanağı
Aşağıdaki şartları sağlayan engelli öğrenciye ek hibe ödenebilecektir:

  • Hareketlilik giderlerinin belirtilen hibe tutarlarını aşması durumunda yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde başka kaynakların sağlanmadığı durumlar.

Ulusal Hibe ve Burslar

Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre zarfında, halihazırda aldıkları yükseköğretim bursları ve kredileri devam eder. Bu kazanım öğrencinin yurtdışındaki öğrenim faaliyeti sırasında sonlandırılamaz,  kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz.

Sigorta Yükümlülükleri

Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru İşlemleri

  • Ege Üniversitesi 2017-2018 Erasmus Takvimini inceleyiniz.
  • Erasmus Ögrencisi Basvuru Formu istenen ek belgelerle birlikte son basvuru tarihine 13-24 Mart 2017 tarihleri arasinda Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörüne teslim ediniz.
  • Ege Üniversitesi’nin ögrenci degisimini içeren 2017-2018 Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) ve Öğrenci Kontenjanları Kurumlararasi Anlasmalar 2017-2018 Ögrenim Hareketliligi başlığı altında yayınlanmaktadır ve başvuru formunuzda bu üniversiteler arasından tercih ettiklerinizi belirtmeniz istenmektedir.

Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri
Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri, Ulusal Ajans  tarafindan belirlenen seçim kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir.
Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafindan ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Öğrencilerin puan sıralaması, birimlere ayrılan kontenjanlara göre ilgili birim içerisinde yapılır.

Ögrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri, Fakülte (veya Bölüm), Yüksekokul ve Enstitülerimizde Erasmus değişimi için oluşturulan Komisyonlar tarafindan yürütülecektir.
Basvurular degerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanacaktır:
Akademik başarı düzeyi                                     : %50
Dil seviyesi                                                         : %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

*Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan

*(12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre "kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yararlanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler"in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)
 

  • Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak;  aynı  öğrenim  kademesi  içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten  yararlanmış öğrencilerin  akademik  başarı  ve  yabancı  dil  puanı  ortalamaları  hesaplanırken,   daha  önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. Ögrenci lisans düzeyinde sadece  öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden basvurduğu takdirde 10 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde  hem staj hem de öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden başvurdugu takdirde, 20 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden faydalanmışsa, lisansüstü düzeyde(yüksek lisans ve/veya doktora) tekrar öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için başvurduysa, puan azaltılması yapılmaz.
  • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirilmeyen her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Yüksekögretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanıması gerekmektedir; öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltması uygulanmaz. Feragat bildirim süresi için son tarih: 16 Haziran 2017
  • Erasmus değişimine başvuran öğrencilere yönelik olarak Yabanci Diller Yüksekokulu tarafindan ERASMUS YABANCI DİL YAZILI SINAVI yapılacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafindan yapılacak Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavına katılmak ZORUNLUDUR.

Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir.
Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir.

  • Erasmus değişimine başvuran  öğrencilerin Yabancı Dil Notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafindan Erasmus öğrencilerine yönelik yapılacak sınavın% 75'i ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü tarafindan yapılacak Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 25'i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek üniversitenin eğitim dili İngilizce değilse ve öğrenci bu dili bildiğini kanıtlarsa, bu durumda  Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 12.5'i, diğer dil bilgisinin %12.5'i alınarak belirlenecektir.
  • Yabancı Dil Sınavından geçerli bir not alan öğrenci Ege Üniversitesi'nin aday Erasmus öğrencisi olma koşulunu sağlayacaktır. Ancak, aday öğrencinin aynı zamanda gideceği üniversitenin de başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu şartların en önemlilerden bir tanesi Dil Sertifikasıdir. Son yıllarda hemen hemen tüm anlaşmalı üniversitelerimiz dil sertifikasi talep etmektedir. Bu sertifikalar genelde üniversitelerin eğitim verdiği dillerde olmaktadır. Örneğin, bir İspanyol Üniversitesi B1 veya B2 düzeyinde İspanyolca sertifika isteyebilmektedir.

Gitmek istediginiz üniversitelerin istedikleri dil belgesi ve düzeyleri hakkında bilgiyi “2017-2018 Kurumlararasi Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) ve Öğrenci Kontenjanları“ listesinden kontrol edebilirsiniz.
Ege Üniversitesi'nce eşdeger kabul edilen sınavlar (YDS ve TOEFL IBT) sınav notları aşağıdaki gibi değerlendirilecektir.

Lisans öğrencileri için:
TOEFL sınavı (internet based) için  72 puan, Yabanci Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. (en fazla 2 yıllık)
YDS sınavı için 60 puan,  Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 Puana eşdeğer sayılacaktır. (en fazla 2 yıllık)
 

Lisansüstü öğrencileri için:
TOEFL sınavı (internet based) için 84 puan, Yabanci Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. (en fazla 2 yıllık)
YDS sınavıiçin 70 puan,  Yabanci Dil Yazılı Sınav Notu 70 Puana eşdeğer sayılacaktır. (en fazla 2 yıllık)

Seçim sonuçları, Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde bölümlerin ilan panolarında açıklanacak ve sonuçlar üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır.

Ege Üniversitesi Yabanci Dil Yazılı Sınavı Eşdeğerlilik Çizelgesi